Distanční výuka: Rozpuštěný a opuštěný

Škola náměstí

Tak prý dojde v brzké době zase k zavření škol. Některé školy jsou připravené, několik měsíců cizelovaly nejlepší řešení, během září seznámily rodiče s tím, co se bude dít, až děti zase budou muset zůstat doma a plynule přejdou na distanční výuku. V optimálním případě online.

Jiné školy spokojeně hnípají na rozhraní mailů a Bakalářů a plánují, že výuku zase plně přehodí na děti a jejich rodiny. Budou posílat hory úkolů, vyžadovat promptní vypracování a sázet jednu známku za druhou. Ano, jsme k učitelům velmi loajální. Ano, naše děti chodí do školy rády a dobře v nich prospívají. Ano, jarní distanční výuku jsme víceméně zvládli. Ale tohle už nejsme ochotní znovu akceptovat:

Za první týden distanční výuky přišlo našemu šesťákovi 22 úkolů; nad spoustou z nich strávil více než dvě hodiny. Bez naší pomoci neměl šanci je zvládnout. (Deváťák si naštěstí řídil školu i přípravu na přijímačky sám, páťák měl pohodu a práci tak na čtyři hodiny týdně a s prvňákem jsme nad úkoly a procvičováním trávili asi 3 hodiny denně.).

Nejprve chodily úkoly zadávané přes Bakaláře – systém naprosto nevhodný pro tento objem dat. Někteří z učitelů posílali zadání úkolů mailem. Jeden z mailů například vypadal takto:

„Sloh – 124 – přečíst tabulku a udělat si i zápis do sešitu. Strana 125/2 a), b).

Literatura – 152 – 153/1, 2, 3, 4, 6 a 8. 

Dějepis – pročíst v učebnici str. 92 – 95. Udělat si výpisky. Z každé stránky cca 8- 10 poznámek (opravdu jen stručně). Podívat se na video o římské armádě a zodpovědět otázky: 

1) V jaké situaci byla armáda svolávána?
2) Co to byl žold?
3) Porovnejte římskou armádu před reformami a po reformách.
4) Jaké byly původní standarty a která jediná je nahradila?
5) Jaké zvíře měly ve znaku Caesarovy legie a proč?
6) Jaká byla péče o veterány? Srovnejte se současností nejen u nás, ale i ve světě.
7) Popište výstroj a výzbroj římského vojáka.
8) Načrtněte přehledně strukturu římské armády (jednotlivé složky – centurie, kohorty, legie, kontubernie) i s přibližnými počty vojáků.“ 

Žák sice vypracoval úkol z dějepisu poctivě. Kreslil, vypisoval, zastavoval video, dohledával potřebné informace na internetu (v učebnicích nebyly). Pak vše pečlivě nafotil a opakovaně se pokoušel posílat mailem, ale kvůli chatrnému internetovému připojení to musel několikrát opakovat. Ale nezbyly mu už síly na dohledávání péče o veterány ve „světě“, ať už to znamená cokoliv, což učitel v mailu okomentoval jako nesplněnou část úkolu a celou práci ohodnotil známkou 1-.

Úkoly každý den ze všech předmětů dle běžného rozvrhu, včetně tělocviku, výtvarky a hudebky. Osamělá práce na cca 8 – 9 hodin denně, většinou u počítače. Upravit zaslané pracovní listy, protože třeba byly zaslány příliš tmavé nebo rozmazané nebo nečitelné. Vytisknout. Vyplnit. Nafotit. Poslat mailem. Nová látka zadávaná stylem „přečtěte si v učebnici a vyplňte tento pracovní list“, což kladlo velké nároky na rodiče a staršího sourozence s vysvětlením a procvičením učiva, pomoc s nastavováním tiskárny, pomoc s focením úkolů a jejich odesíláním. Neustálé dohledávání informací na internetu (Jsou nitěnky návnadou nebo nástrahou?).

Třídní se s dětmi propojil online za tři a půl měsíce jedinkrát. Přes MS Teams na cca 20 minut. Některé děti za tu dobu neřekly ani slovo.

Škola v průběhu května rozhodla o zadávání úkolů přes MS Teams, ale ne všichni učitelé to akceptovali, takže pak úkoly chodily na rodičovský mail, žákovský mail, rodičovský profil na Bakalářích, žákovský profil na Bakalářích a MS Teams. Prosba na ředitele o nastavení jednotných pravidel a hlavně jednotné formy zadávání úkolů zůstala nevyslyšena s odůvodněním, že je to plně v kompetenci jednotlivých učitelů.

Stres dítěte, že sice jakž takž stíhá zpracovávat domácí úkoly, ale nestíhá se látku naučit. Denně nové známky na Bakalářích téměř ze všech předmětů. Tři týdny před koncem školního roku šesťák už nemohl – totální vyčerpání, bolesti hlavy, bolesti zad, odpor k další školní práci. Šílenství chrabrých. Komu je taková výuka k dobru?

Média uváděla číslo 10 000 žáků. Deset tisíc žáků prý zůstalo odpojených v pravém i přeneseném slova smyslu. Není se co divit. Tohle tempo bylo vražedné pro učitele, pro děti i pro rodiče. Spousta rodin nemá možnosti či schopnosti pomáhat svým dětem s výukou v takovém rozsahu. Spousta dětí zůstává doma samotných, protože rodiče jsou v práci a v podvečer už má málokdo sílu suplovat školu, vysvětlovat dětem učivo a nutit je procvičovat. A spousta dětí prostě nemá kapacitu trávit nad školními povinnostmi v osamění 8-10 hodin denně.

Proto je zapotřebí, aby distanční výuka probíhala online. Přes MS Teams, Google Classroom nebo jiné, ale jen v jediném systému pro celou školu. Například tak, že od 8 do 12 (13) hodin začne vždy v celou hodinu třicetiminutové spojení, ve kterém učitel vyloží látku a dá prostor pro dotazy. Nakonec zadá krátký domácí úkol, max. na 10 minut na procvičení probraného učiva. Denně čeština, matematika, cizí jazyky a buď přírodopis, zeměpis, dějepis nebo informatika. Adekvátně nastaveno i pro první stupeň. Bude vysvětleno a procvičeno základní učivo, děti budou mít ve 12.30 – 13.30 ukončeno vyučování a ještě zbude dost volného času. Učitelé uvidí v reálném čase, kolik dětí jak učivo zvládá a dle toho budou moci plánovat další výuku. Některé školy už zjara držely rozvrhy jednotlivých tříd (kromě odpoledního vyučování) a všichni učitelé učili online. Taky skvělé.

Ano, bylo by to náročné. Pro děti, učitele, ředitele, rodiče. A pro MŠMT kvůli zajištění techniky či připojení znevýhodněným dětem. Na druhou stranu by to bylo efektivní a všechny děti z jedné třídy by měly přístup ke stejnému výkladu látky, který by nebyl tak absolutně závislý na možnostech a schopnostech rodičů. Časově by to bylo pro děti rozhodně úspornější než v úvodu popsaná tortura. A v neposlední řadě by tento způsob vzdělávání v maximální možné míře odbourával izolovanost jednotlivých dětí a snižoval závislost jejich výkonů na kondici rodiny.

Zjara jsme byli všichni postaveni do nové situace a nuceni improvizovat. Bylo logické a nezbytné dělat chyby, ale jen hlupák se z nich nepoučí a opakuje je. A přehození povinností škol na rodiny chybou prostě je.

Leave a Reply