Otázky k JPZ

Za necelý měsíc budou děti skládat jednotnou přijímací zkoušku (dále jen JPZ) na střední školy a my dosud nevíme, jak přesně bude vypadat systém a vůbec celý proces, kterým budou děti přiřazeny na vybrané školy. Je nejvyšší čas klást otázky a dožadovat se odpovědí. Napsali jsme proto ministrovi školství:

Vážený pane ministře,

za necelý měsíc budou naše děti skládat jednotnou přijímací zkoušku (dále jen JPZ) na střední školy a my dosud nevíme, jak přesně bude vypadat systém a vůbec celý proces, kterým budou děti přiřazeny na vybrané školy.

Kromě zavádějícího videa z dílny MŠMT není nikde k dispozici ani jediná informace o tom, jak bude algoritmus fungovat a kdo bude zodpovědný za případné chyby. Je neuvěřitelné, že systém dosud není funkční, odzkoušený nezávislými odborníky, detailně popsaný a předložený veřejnosti. A propós video: dal si někdo z MŠMT tu práci, aby jej předložil testovací skupině rodičů ještě před zveřejněním? Pokud by to MŠMT udělalo, jistě by se dozvědělo, že video neodpovídá na základní otázky, nabádá děti k podání dvou namísto tří přihlášek a pracuje s nemožnými scénáři. Vcelku je více matoucí než vysvětlující.

Hazardujete s důvěrou občanů ve stát a jeho schopnost kompetentně a předvídatelně vykonávat standardní služby a hazardujete s osudy desetitisíců dětí a jejich rodin, které jsou vydány napospas jakési guerille počítačových dobrodruhů.

Žádáme Vás, abyste okamžitě zveřejnil:

 1. Detailní popis algoritmu rozřazování dětí včetně různých hraničních momentů a málo pravděpodobných scénářů — a při daném počtu přihlášek i ty nejméně pravděpodobné scénáře nakonec nastanou.
 2. Detailní postup přijímacího procesu od podání přihlášky po přijetí anebo nepřijetí na školy v každém z kol, včetně možných variant.
 3. Zodpovědnost aktérů systému, včetně přezkoumatelnosti jednotlivých kroků.
 4. Důvod, proč je možné ve druhém kole podávat pouze 3 přihlášky.
 5. Důvod, proč budou všichni ve druhém kole čekat na výsledky 1 měsíc!

Může nastat situace, ve které dítě ze systému “vypadne” nebo bude přiděleno na “špatnou” školu — chybu může způsobit rodič, škola, Cermat, algoritmus, který nepočítá s některými scénáři. Kdo bude kompetentní rozhodnout o dalším postupu? Zřídí MŠMT nějaké centrální pracoviště, které bude jednotlivé případy v reálném čase řešit? Školy se mohou odkazovat na “systém” – nemohou přijmout nikoho, koho jim systém nepřidělil. A budou mít pravdu. “Systém”, anebo Cermat, anebo MŠMT se mohou odkazovat na školy, ať si to s nimi rodiče domluví. Což zní logicky. Jaký bude ten správný postup?

K dobré orientaci v celém procesu chceme znát odpovědi na tyto otázky:

 1. Komu a v jakém termínu budou moci rodiče podávat odvolání z důvodů systémové chyby?
 2. Kdo a v jakém termínu posoudí oprávněnost stížnosti?
 3. Pakliže rodiče se stížností uspějí, co systém udělá dál – umístí dítě na školu, na kterou má nárok a jinému, již přijatému, dítěti sdělí, že se spletl a dítě se teď už na školu nedostalo? Nebo se vlastně dostalo na jinou? A co to udělá s ostatními dětmi v systému?
 4. Budou zveřejněny bodové zisky uchazečů na jednotlivé školy, jako to bylo i v minulosti, aby si uchazeči mohli zkontrolovat, že vše bylo započteno?
 5. Co budou dělat děti, kterým nebude zohledněno některé dosažené kritérium, např. špatně započtené body u zkoušek, nebo nezapočtené body za vysvědčení a olympiády?
 6. Jak vůbec budou vypadat zveřejněné výsledky? Jaké všechny informace dostane uchazeč k dispozici?
 7. Bude už před druhým kolem zveřejněno, kolik bodů měli první a poslední přijatý uchazeč na konkrétní školu, aby se ostatní uchazeči mohli rozhodnout, kam má smysl podávat přihlášku ve druhém kole?
 8. Co budou dělat děti, které nedostanou pozvánku na přijímačky?
 9. Komu se ozvou rodiče, jejichž děti nedostanou informace včas?

Dle svých vlastních slov jste se rozhodl spustit nový systém přijímaček, abyste zabránil loňskému chaosu, kdy některé děti ještě před prázdninami nevěděly, kde budou od září studovat. Organizujete takto obrovskou změnu, přitom třetí kolo přijímaček bude začínat 3 dny před rozdáváním vysvědčení a úplně stejným systémem, jakým běželo loni, tzn. zachraň se, kdo můžeš. Proč?

Na dnech otevřených dveří někteří rodiče otevřeně deklarovali, že jejich dítě se sice JPZ zúčastní, ale jen na zkoušku, a ani v případě přijetí na školu nenastoupí (jednalo se o rodiče dětí v 5. ročníku ZŠ). Gymnázia tedy budou ve druhém kole nabízet třeba jedno nebo dvě volná místa. Ale děti budou mít ve druhém kole k dispozici opět pouze tři přihlášky – jak se mají rozhodnout, zda tak velice zariskovat a přihlásit se na gymnázium, které nabízí jediné volné místo? Mají se zkoušet trefovat, že to třeba vyjde? A když to nevyjde, dozvědí se 21.6., že ještě nepatří na žádnou školu? V době, kdy už na školách probíhají třídní schůzky s rodiči budoucích prváků?

To není podpora MŠMT pro uchazeče o studium, to je naprosto krutý a neprůhledný systém, ve kterém NIKDO netuší, jaké jsou jeho pravomoci a povinnosti. Za tento stav jste Vy osobně zodpovědný. Vaší povinností je okamžitě zveřejnit veškeré potřebné informace. Informace dosud chybějí dětem, jejich rodičům, školám i široké veřejnosti.

Zvažte vyzkoušení celého procesu nanečisto: letos můžete do systému nasypat všechna data a pohrát si se srovnáním – kdo se dostal na jakou školu původním procesem a jak by vypadal seznam přijatých na konkrétní školu, pokud by rozhodoval systém. Vychytáte ve zkušebním provozu maximum chyb a odchylek a v dalších letech už se bude jednat o odzkoušený, vycizelovaný a pregnantně popsaný systém, který prošel připomínkovým řízením a veřejnou debatou.

Ještě je čas. Ponechte systém tří přihlášek, s tím už nelze hnout, a jinak ať zůstane vše při starém. Nebudete hazardovat s osudy statisíců lidí. Budete považován za politika, který včas zarazil průšvih, do kterého se všichni ženeme a jehož následky odnesou naše děti.

Leave a Reply