Kozel zahradníkem na MŠMT aneb Budete solit, milánkové

Novým poradcem ministra školství se stal Ondřej Šteffl. Je zakladatelem Scio škol, dlouhodobým hybatelem změn ve školství, mediálně známou osobou a především ředitelem organizace, která připravuje a vyhodnocuje přijímačkové testy pro vysoké školy. Donedávna dodávala také testy pro střední školy. Po rozhodnutí MŠMT o zavedení jednotných přijímacích zkoušek na střední školy o tuto lukrativní zakázku přišla, neboť organizací pověřenou zajištěním přijímačkových testů se stal konkurenční Cermat.

Ondřej Šteffl se v aktuálních rozhovorech vyslovuje jednoznačně proti jednotným přijímacím zkouškám (dále jen JPZ) a kritizuje Cermat. Než se stal poradcem ministra školství, šlo o běžný konkureční boj: trochu pomluvit konkurenci, trochu zkritizovat systém a hodně chválit vlastní firmu. Samozřejmě, proti gustu žádný dišputát. Problém ale nastává právě po ustavení Ondřeje Šteffla poradcem ministra školství. Podnikatel v oblasti vzdělávání radí ministru školství!

Mimo jiné chce ministrovi doporučit, aby zrušil JPZ a to v nejkratším možném termínu. Letos už se to nestihne, tak třeba pro příští kolo přijímaček, tedy letošní osmáky? Ukažme si, jak se stal kozel zahradníkem a co to může přinést celému systému i jednotlivým dětem.

V tuto chvíli musí všechny státní střední školy zakončené maturitou uspořádat přijímací řízení z českého jazyka a matematiky formou písemných testů. Tyto testy zajišťuje servisní organice MŠMT Cermat. Testují se znalosti ze základní školy formou otevřených i uzavřených otázek. Všecky testy z minulých let včetně správných odpovědí jsou k dispozici na stránkách Cermatu. Průměrný žák i bez zvláštní přípravy může tyto testy zvládnout na obstojné úrovni. Výsledky testů z češtiny a matematiky musí tvořit minimálně 60% bodů z celkového hodnocení přijímacího řízení. Školy tak mají možnost zařadit do přijímacího řízení i další způsoby výběru žáků, typicky například testy všeobecných studijních předpokladů, pohovory, hodnocení žákovských portfolií, hodnocení známek ze základní školy ad., které mohou tvořit maximálně 40% bodů celkového hodnocení.

Většina škol nevyužívá možnosti zařadit do přijímacího řízení vlastní část a vybírá si své budoucí studenty na základě testů od Cermatu s přihlédnutím k vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy.

Při zrušení JPZ bude každá škola nucena vyhlásit a zorganizovat přijímací řízení sama za sebe. Vracíme se tedy před rok 2017, kdy u nás byly JPZ na maturitní obory zavedené. Školy už samozřejmě opustily manýry polistopadových let, kdy přijímací řízení připravovaly takříkajíc na koleně. Nemají na to kapacitu a nechtějí čelit lavině stížností rodičů. Přijímací testy koupí od specializovaných organizací, stejně jako tomu bylo před rokem 2017. Některé školy si testy kupovaly (a nechaly si vyhodnocovat) od Cermatu a některé od Štefflovy firmy Scio. Čímž se dostáváme zpět na začátek.

Jakkoliv bychom chtěli věřit, že Ondřej Šteffl je ve své snaze o zrušení JPZ veden jen bohulibými úmysly, jedná se o tak obrovský střet zájmů, až se tají dech. Pro ilustraci: v roce 2014 si všecky střední školy v Libereckém kraji na doporučení svého zřizovatele (LK) nechaly zorganizovat přijímací řízení do prvních ročníků hádejte od koho? Bingo! Od Štefflovy organizace Scio. Přijímačky platí zřizovatel. V roce 2015 to bylo 460 000,- Kč.

Testy od firmy Scio jsou zajímavé, netradiční, radost pro přemýšlivé žáky. Ovšem běžný žák nemá šanci se s nimi bez speciální přípravy vůbec popasovat. Sice také testují znalosti ze základní školy, ovšem testovací jazyk i způsob formulace otázek se natolik liší od otázek, jimž je žák vystaven po dobu školní docházky, že je zapotřebí speciálního školení, aby průměrný žák při přijímačkách obstál. Školení platí rodiče. Ukázkové otázky jsou na internetu dostupné pouze v omezené míře a bez správných odpovědí. Přípravné testy si ovšem lze od firmy Scio zakoupit. Testy platí rodiče.

Takže, milí rodiče osmáků a mladších dětí, začněte šetřit. Za přijímačky na maturitní obor budete muset do portmonky sáhnout hodně hluboko. Anebo žádejte ministra školství o odpověď na otázku, proč chce zrušit JPZ, na základě jakých dat a komu to bude k dobru.

Leave a Reply