O nás

4 figurky

Jsme rodiče čtyř školních dětí. Naše rodičovské zkušenosti se vzdělávacím systémem čítají téměř 22 školních roků ve veřejných základních školách, jeden rok v domácím vzdělávání a soukromé škole, pět týdnů v zahraniční škole a čtrnáct let ve veřejné i v soukromé škole mateřské.

Vzdělávací systém v ČR považujeme v základu za dobrý.

Naším přáním je, aby děti byly připravené na další studium, srovnatelné co do obsahu a rozsahu znalostí a dovedností s vrstevníky i ze zahraničí a nakonec aby měly díky svému vzdělání možnost zvolit si pracovní dráhu dle svých preferencí.

Změny, které se ve školství v posledních letech udály, byly uvedeny do praxe bez náležité společenské diskuse, natož konsenzu. Nyní se díky Vzdělávací strategii ČR na rok 2030+ chystají další změny dalekosáhlého významu. Argumentace pro zavádění těchto změn je chabá, mizerně odůvodněná, založená více na dojmech a ničím nepodložených předpokladech.

Neslyšíme ve společnosti hlas, který by nabádal k přijetí všeobecně akceptovaného cíle, kterého dosáhneme postupným, racionálním a na malém vzorku odzkoušeným zaváděním změn, ačkoli předpokládáme, že podobně naladěných rodičů je víc.

Na těchto stránkách prezentujeme naše názory, postoje a znalosti. Oslovují-li vás, pište, diskutujte, doptávejte se, sdílejte.

Leave a Reply