Deklarace tradičního rodiče
Třída od katedry

1. Chceme, aby škola naše děti vzdělávala a v nezbytné míře vychovávala.

2. Očekáváme, že děti získají ve škole vzdělání, které jim umožní dále se vzdělávat a připravit se na své povolání.

3. Vyžadujeme plně kvalifikované učitele se vzděláním též ve vývojové psychologii, pedagogice, didaktice.

4. Požadujeme, aby se škola soustředila především na výuku.

5. Vedeme děti k respektu k učitelům a slušnému chování obecně a totéž vyžadujeme od učitelů.

6. Preferujeme propracované osnovy a kvalitně zpracované učebnice pro děti na všech státních základních školách.

7. Souhlasíme s přijímacími zkouškami do škol vyššího typu a jednotnou společnou částí maturitní zkoušky.

8. Vyžadujeme průběžné i závěrečné hodnocení dětí prostřednictvím známek.

9. Akceptujeme inkluzi jen v okamžiku, kdy jsou pro všechny děti vytvořené stejné podmínky.

10. Chceme, aby se zásadní změny ve školství děly po celospolečenské diskusi a ideálně též konsenzu.

Jednotlivé body se pokusím rozvinout během následujících dnů a v několika příspěvcích. Sledujte, prosím, náš blog.

One Reply to “Deklarace tradičního rodiče


”

Napsat komentář